No comments yet

Igapäevane julgustus 1 – Muretu kohalolu

Tere kõigile. Minu nimi on Anthony ja ma olen üks Vineyard Tallinna koguduse juhtidest siin Eestis. Tere tulemast esimesele Vineyard Tallinna igapäevasele sõnale.  Selle eesmärk on aidata meil keskenduda Jeesusele ja elada tänast päeva, olles julgustatud Püha Vaimu kohalolust.

Me elame oma põlvkonna enneolematul ajal. Enamik meist Eestis pole kunagi varem globaalses mastaabis sellist ebakindluste aega läbi elanud. Loomulikult seisavad paljud üle maailma silmitsi ebakindlustega iga päev. Ja ajalooliselt on selles maailma osas olnud palju raskusi ja ebakindlust. Kuid viimastel aegadel oleme tundnud, et meie käes on kontroll. Me oleme avastamas, et tegelikult ei ole.

Kui me lähme läbi keeruliste aegade, siis toob toob see sageli esile selle kuidas me end tegelikult tunneme. See võib meid sageli üllatada. Võib-olla me ei teadnudki, kui murelikud või häiritud me olime.  Vahel võib olla keeruline leppida sellega kuidas me end tunneme. 

Ma ei saa teile öelda, et see teid ei mõjuta. Ma ei saa öelda, et sina või su lähedased haigeks ei jää. Ja ma ei saa öelda, et kõik kujuneb täpselt selliselt, nagu me tahaksime. Mida ma aga saan  öelda on see, et ka nendel ebakindlatel aegadel võime ikkagi usaldada Jumalat ja puhata Jumalas ning hirm ei pea meid üle võtma.

Taanieli raamatus, Piiblis Vanas Testamendis loeme kuningas Nebukadnetsarrist, kes meeldis väga iseendale ning arvas, et teda peaksid teised ülistama. 

 

Loeme seda kirjakohtadest Taaniel 3:1-6

1 Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille 

kõrgus oli kuuskümmend küünart ja laius kuus küünart; ta laskis 

selle püstitada Duura orgu Paabelimaal.

2 Ja kuningas Nebukadnetsar käskis kokku kutsuda asehaldurid, 

ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, 

korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et need tuleksid 

pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud 

püstitada.

3 Siis kogunesid asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, 

nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna 

ametikandjad pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar 

oli lasknud püstitada. Nad asetusid kuju ette, mille 

Nebukadnetsar oli püstitanud.

4 Ja hüüdja hüüdis valjusti: „Teid, rahvad, suguvõsad ja 

keeled, kästakse:

5 niipea kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, 

naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke 

maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on 

püstitanud!

6 Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otsekohe 

tulisesse ahju!”

 

Niiet enamus inimesi allusid ning tegid nii nagu kuningas Nebukadnetsarr käskis. Aga kolm meest- Sadrak, Meesak ja Abednego ülistasid Jumalat või Jahvet, nagu Teda Piiblis on nimetatud, nad keeldusid kuningas Nebukadnetsarri ülistamast. Seetõttu kutsuti nad kuningas Nebukadnetsarri ette aru andma.

 

Salmis 15, kuningas Nebukadnetsarr ütles: 15  Kui te nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede, 

vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu 

mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma 

olen lasknud valmistada, siis on see hea; aga kui te ei 

kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja 

kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?”

 

 

Salmid 16-18 jätkavad: 

16  Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale: 

„Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata 

sõnagi.

17  Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid 

päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh 

kuningas!

18  Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei 

teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud 

püstitada.”

 

Edasi lugedes näeme, et neid visatakse tulle, kuid nad jäävad täiesti puutumata,  Jumal oli sealsamas nendega. Nad tulid tulest välja ja isegi kuningas Nebukadnetsarr tunnistas, et nende Jumal on tõeline Jumal. Sadrak, Meesak ja Abednego uskusid, et Jumal päästab nad ja seda Ta ka tegi. Aga isegi kui Jumal ei teinud täpselt nii nagu nad oleksid tahtnud, olid nad ikkagi kindlad Temas. Nende usk oli suurem kui nende hirm ja nende usk ei sõltunud sellest, et kõik läheks täpselt plaanipäraselt. Sadrak, Meesak ja Abednego olid kindlad, et Jumal päästab nad, ka meie saame olla kindlad, et Jumal meid päästab. 

Johannese 3:16 on üks kuulsamaid Piiblisalme, aga see on ka hea. Loeme et, “16  nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

Piiblist õpime, et see katkisus, mida enda ümber ja enda sees näeme on patu tulemus ja see viib surmani. Aga Jeesus võttis selle patu enda kanda ning viis selle surmale kui Ta suri. Me saame ühineda Jeesusega Tema järgijatena ning olla vabad patu ja surma mõjudest ning meil võib olla suhe oma Taevase Isaga.  

Mõnikord tundub see kohene. Palvetades näeme olukordade muutumist, inimeste tervenemist ja valesid asju, mis on tehtud otse meie silme ees õigeteks. See on see, mida tavaliselt tahame.  Kuid mõnikord ei lähe asjad nii, nagu me tahame. Kuid isegi kui asjad nii ei lähe, teame, et Jumalal on ülim võit ja meie tulevik on kindel. Surm pole meie jaoks lõplik sõna. Nii nagu Jeesus oli ülestõusnud, nii ka meie tõuseme.

Turvaline tulevik annab meile turvalise oleviku. Meid ei pea valitsema hirm. See ei tähenda, et me peaksime  olema hooletud. Hirmu vastand ei ole hoolimatus. On oluline, et me võtame vastu meetmed, mis aitavad viiruse levikut aeglustada, et kaista kõige haavatavamaid. Seega Jeesuse järgijatele on oluline nende algatustega kaasas olla. Aga see ei saa kunagi ületama Jumala väge ja “rahu, mis mis on ülem kui kogu mõistmine“, mis tuleb Jeesuselt. 

Johannese 16 peatükis rääkis Jeesus oma surmast ja ülestõusust. Tema võidust. Ja salmis 33 ütleb ta: “Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged: mina olen maailma ära võitnud.”

Vahel maadlen ma sellega, et “olla julge” või “olla rahulik.” Vahel maadlen hirmu ja ebakindlusega. See on hea meeldetuletus minu vajadusest tulla palves tagasi Jeesuse juurde ja anda Talle oma mured.

Seega täna, tule Jeesuse juurde, ülima muretu kohalolu juurde ning palu Temal tegeleda sinu ärevuse ja murega, et sina saaksid olla muretu  kohalolu selles murelikus maailmas. Ja kui sinu jaoks on keeruline olla muretu, siis leia keegi ning räägi temaga. On nii palju parem sellel teekonnal olla koos kogukonnaga. Palvetame…

Isa, me tõstame selle koroona viiruse situatsiooni Sinu kätesse. Me palvetame nende eest, kes on hetkel haiged, me palume nendele tervenemist. Me palvetame ka nende eest, keda see viirus mõjutab, otseselt ja nende eest kellel on selle tõttu raskused oma äridega, tööga või kellel on raske kodus õppida. Võibolla on see isolatsioon ja mure. Ja me palume Sinu tröösti praegusel ajal. Õpeta meid Sinust sõltuma. Ja aita meil ka leida viise kuidas olla toeks neile, kes meie ümber on, eriti kui me ei saa nendega füüsiliselt koos olla. Me anname selle kõik Sinule, Isa, Jeesuse nimel. Amen. 

Seega Palun võta meiega ühendust meie Facebooki lehel või kodulehe kaudu kui sa soovid rääkida või kui sa vajad millegagi abi või kui sa soovid, et me sinu eest palvetaksime, sest me tahaksime sinu eest palvetada. Ja tule tagasi homme kui Raf meiega julgustavat sõna jagab. Jumal õnnistagu sind!

Post a comment